Schäferslaget 2025

Tävlingsklasser/ Discipline Classes

 • IGP III
 • IGP III B&C
 • IGP III B
 • IGP III C

Pris:

Du måste ha godkänt IGP II för att tävla i Schäferslaget
*You must have approved IGP II to compete in Schäferslaget

Svenska Tävlande
Anmälan sker via SBK Tävling + registrering i vårt formulär

OBS! viktigt att ni anmäler både i SBK och i Registreringen!

Foreign competitors
Read all below information on this page before registration
Foreign competitors please registrate
and email a copy of the pedigree.
It is important that foreign participant follows the rules for bringing dogs into Sweden from abroad.
Follow the link to the Swedish Board of Agriculture>>>

Anmälningsförfarande/Notification procedure 

 1. Anmälningen är inte öppen,
  stänger 3 veckor innan tävlingen. 
  The registration is not open,
  closes 3 weeks before the competition. 
 1. Läs igenom all information noga och se till att du har alla uppgifter du behöver innan du gör anmälningen. 
  *Make sure you have all the information that you need to make the registration. The application form is down below. 
 1. Gör anmälan i formuläret här
  *Do the registration in the application
 1. Betala in anmälningsavgiften senast 3 veckor innan tävlingen börjar. Din namn kommer på hemsidan när din avgiften är betald och anmälningen är gjord vi registrering. Publicering av deltagare sker mellan vardagar mellan 11:00 -13:00.
  *Pay the registration fee latest 3 weeks before the competition. Your name will be visible on the website when the fee is paid and the registration are maid. The publications is between 11:00 -13:00 every weekday.
 1. VIKTIGT, fyll i erat kontonummer i anmälningen så att vi kan genomföra återbetalning snabbt och enkelt om det skulle behövas 
  *IMPORTANT, please inform us in the registration which bank account you have if we need to make a refund. 

Anmälningsformuläret/Applications form 

 1. Fyll i alla obligatorisk fält, se till att allt är korrekt 
  *Fill in all the required fields, make sure everything is correct. 
 2. Stamtavla måste mailas till provledaren, detta gäller utländska tävlanden 
  *The pedigree have to be email to the test leader, this applies foreign participants. 
 3. Du får en bekräftelse direkt efter du har skickat anmälan. Kontakta provledaren om något blir fel. 
  *You will receive a confirmation when you have sent the notification. Contact the test leader if anything gets wrong! 
 4. Genom att anmäla dig till tävlingen så godkänner du att vi publicerar dina uppgifter och ev. foto på vår webbplats, i våra sociala medier och i tryck 
  *By registration for the competition.You agree that we may publish your information and possibly photo on the website, in social media and in print. 

*Instruktions for international payments.
Sign your name in message.

 • Plusgiro 1 04 94-3
 • Nordea Bank
 • IBAN SE80 9500 0099 6034 0010 4943
 • BIC NDEASESS

GDPR

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen
Vid deltagande i våra arrangemang fotograferar vi för att publicera på vår hemsida och i sociala media och även i andra media.
VI publicerar även tävlingsresultat offentligt.
Genom att du lämnar dina personuppgifter i samband med aktivitet hos oss godkänner du att Sk Björnåsen/ Schäferslaget lagrar och behandlar dessa.
Lagringstiden varierar, personuppgiften sparas under olika tid beroende på uppgiften. Vissa poster raderas aldrig, ex. personuppgifter i protokoll och resultat sparas för alltid av historiska skäl. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas exempelvis i sju år i enlighet med Skatteverkets regler.
Sk Björnåsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Du har rätt att kontakta oss för att begära rättelse eller begära begränsning av behandlingen.

*All personal data is processed in accordance with the new Data Protection Regulation (GDPR). You can read more about the regulation on the Swedish Data Inspectorate’s website
When participating in our events, we take photographs to publish on our website and in social media and also in other media.
We also publish competition results in public.
By leaving your personal information in connection with activity with us, you agree that Sk Björnåsen / Schäferslaget stores and processes these.
The storage time varies, the personal information is saved for different times depending on the information. Some entries are never deleted, e.g. personal data in minutes and results are saved forever for historical reasons. Personal data in accounting material is stored, for example, for seven years in accordance with the Swedish Tax Agency’s rules.
Sk Björnåsen is responsible for personal data for the processing of personal data that takes place within the framework of the association’s activities.
You have the right to contact us to request correction or request limitation of treatment.